مجله آنلاین تفریحی

مجله آنلاین آنتیل

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷


زمانی از سمت قدرت حاکم، کنترل بر بدن‌ها اعمال می‌شود و بدن محملی ازبرای انتقال ارزش‌ها و پیام‌های ایدئولوژیک قدرت مسلط می‌شود ممکن هست، مقاومت‌هایی درون مقابل آن شکل بگیرد و عاملیت فردی، چه مستقلانه و آگاهانه و چه تحت تاثیر منبع ها ارزشی مقابل و مخالف فعال شود. درون صورتی که عاملیت فردی مقاومتی تحت تاثیر منبع ها ارزشی مخالف فعال شده باشد، از آنجا که انتقال ارزش‌های آن منبع ها، وجهه تحمیلی اش نامحسوس و پنهان هست، فرد با پذیرش و گرایش به آن ارزشها، احساس آزادی و اختیار بر بدن و استقلال درون تصمیم گیری می‌کند. حال ممکن هست یکی از این ارزش‌های مقابل، تمایز بدن با دستکاری‌هایی مثل گوش الاغی باشد. به این معنی شخص با گوش‌هایی مثل الاغ، مقاومتی را درون برابر ارزش‌های تحمیلی قدرت مسلط شکل داده هست.


درصورتیکه به خاطر داشتن اماکن تاریخی و باستانی انتظارمان از میراث فرهنگی درون جذب توریست برآورده نشده درون مقابل صنعت زیبایی ایران توانسته بیش از حد انتظارمان ظاهر شده هست. حامد باطنی نایب رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران می‌گوید: سطح عمل‌های پلاستیک و زیبایی درون ایران همسطح کشور‌های مطرح دنیا هست و استقبال بیماران خارجی ازبرای انجام این نوع عمل‌ها درون ایران بسیار زیاد هست.