مقاله پیشنهادی

  • ممنوعیت استفاده از ویندوزممنوعیت استفاده از ویندوز
    مصوبه‌ی ممنوعیت استفاده از ویندوز در دستگاه‌های دولتی تصویب شد. بر اساس آخرین مصوبه هیأت دولت، تمام دستگاه‌های دولتی باید برای اجرای طرح مهاجرت برنامه …