مقاله پیشنهادی

  • ۵ نکته پس از نصب کوبونتو ۱۷.۰۴۵ نکته پس از نصب کوبونتو ۱۷.۰۴
    امروز می‌خواهم نکاتی که پس از نصب کوبونتو ۱۷.۰۴ می‌توانید انجام دهید را به اشتراک بگذارم. انجام دادن این نکات باعث می‌شود نصب سیستم عامل …