مقاله پیشنهادی

  • کتابی بخوانیم!کتابی بخوانیم!
    جادی در وبلاگش مطلبی جالبی با نام چالشی برای سال نو: کتابی بخونیم که… نوشت که توجه من را جلب کرد. ایده بسیار جالبی هستش …