مقاله پیشنهادی

  • شما هم در ابر تحقیقات شریک باشید!شما هم در ابر تحقیقات شریک باشید!
    در سال ۲۰۱۰ یک شبکه‌ی جهانی شامل صدها هزار کامپیوتر خانگی شیء آسمانی نادری را کشف کردند. این کامپیوترهای خانگی زمان بی‌مصرف خود را با …