مقاله پیشنهادی

  • نکات کار با Krunner در میزکار KDE Plasmaنکات کار با Krunner در میزکار KDE Plasma
    شاید با نرم‌افزار Run در ویندوز آشنا باشید. این نرم‌افزار را در ویندوز می‌توان به راحتی با کلیدهای ترکیبی Win+R باز کرد. عبارات خاصی را …